Vi tillverkar
lokalproducerad biogas
i Gävleborg.

Vi erbjuder lokalproducerad biogas från Duvbackens reningsverk. Gästrike Ekogas AB har byggt en uppgraderingsanläggning som förädlar metangas till fordonsgas. Produktionen motsvarar cirka 2 500 liter bensin per dygn. Vi finns intill Duvbackens reningsverk på Brynäs, alldeles efter Måsbergets IP i riktning mot Bomhus.


Ekogas är ett grönt utropstecken
som leder Gävleborg in i en ny era.

De flesta är överens att vi måste göra oss av med fossila bränslen. De har en avgörande påverkan på klimatet och växthuseffekten. Tidplanen för en omställning till alternativa energikällor är snäv, och i det perspektivet är biogas en färdigutvecklad produkt med möjligheter till lokal produktion.

Under namnet Ekogas har vi nu etablerat både biogasproduktion och distribition i vårt län, vilket snabbt möjliggör stora miljömässiga och ekonomiska effekter för kollektivtrafik, företag och verksamheter med fordonspark. Även du som privatperson kommer att ha möjlighet att kunna tanka din biogasbil.

Om några år är gröna tankställen en vanlig syn.

I ett första led har vi etablerat en tankstation vid Gästrike Återvinnare på Sörby Urfjäll. Denna station kommer att betjäna Stadsbussarna i Gävle, taxi och företagsbilar, men även privatbilister.

Inom de närmsta åren siktar Ekogas även på en mer publik station, belägen nära det större vägnätet för förbipasserande trafikanter. Detta kommer att ha stor betydelse såväl regionalt som nationellt, då det innan vår etablering inte har funnits en biogasstation mellan Uppsala och Sundsvall.

kontakt

Gästrike Ekogas AB
Box 783
801 29 Gävle
tel: 026-17 85 75
kundservice@ekogas.se

samarbete

Ekogas är ett bolag som ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi.

Länk till Gäsrike återvinnare Länk till Gävle Energi

Copyright © 2012 - Gävle Energi AB