Vi tillverkar
lokalproducerad biogas
i Gävleborg.

Gästrike Ekogas verkar på en regional marknad och producerar samt säljer fordonsgas till busstrafik, taxi, företag och privatpersoner. Huvuddelen av den gas som bolaget säljer är biogas från Duvbackens reningsverk och resterande delen är naturgas. Bolaget investerar nu i ytterligare biogasproduktion genom en regional biogasanläggning (Forsbacka Biogas) strax norr om Forsbacka. Bolaget ägs av Gästrike Återvinnare och Gävle Energi.


Ekogas är ett grönt utropstecken
som leder Gävleborg in i en ny era.

De flesta är överens att vi måste göra oss av med fossila bränslen. De har en avgörande påverkan på klimatet och växthuseffekten. Tidplanen för en omställning till alternativa energikällor är snäv, och i det perspektivet är biogas en färdigutvecklad produkt med möjligheter till lokal produktion.

Under namnet Ekogas har vi nu etablerat både biogasproduktion och distribution i vårt län, vilket snabbt möjliggör stora miljömässiga och ekonomiska effekter för kollektivtrafik, företag och verksamheter med fordonspark. Även du som privatperson kommer att ha möjlighet att kunna tanka din biogasbil.

Om några år är gröna tankställen en vanlig syn.

I ett första led har vi etablerat en tankstation vid Gästrike Återvinnare på Sörby Urfjäll. Denna station kommer att betjäna Stadsbussarna i Gävle, taxi och företagsbilar, men även privatbilister.

Inom de närmsta åren siktar Ekogas även på en mer publik station, belägen nära det större vägnätet för förbipasserande trafikanter. Detta kommer att ha stor betydelse såväl regionalt som nationellt, då det innan vår etablering inte har funnits en biogasstation mellan Uppsala och Sundsvall.

kontakt

Gästrike Ekogas AB
Stentorpsvägen 85
818 42 Forsbacka
kundservice@ekogas.se

samarbete

Ekogas är ett bolag som ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi.

Länk till Gäsrike återvinnare Länk till Gävle Energi

Copyright © 2012 - Gävle Energi AB