Ekogas ger
grönare fordon
i Gävleborg.


Renare, billigare och mer effektivt.

Biogas är en typ av fordonsgas som består av metan och koldioxid och bildas av mikroorganismer när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö. I framställningen av biogas kan matavfall, restprodukter från industri och livsmedelindustri, avlopsslam, gödsel och restprodukter från lantbruk användas.

I jämförelse med andra alternativa energikällor för fordon så anses biogas vara ett färdigutvecklat och beprövat alternativ, med goda möjligheter för lokal produktion. Det fungerar väl med både tunga och lätta fordon, och bilbranschen lanserar nya bilmodeller för fordonsgas på bred front.
Biogasen har flera fördelar gentemot flytande och fossila bränslen. Att tanka dina fordon med gas är nämligen både ekonomiskt och miljövänligt.

Energiinnehåll

Metan är det energibärande ämnet i biogas och det kan användas för att till exempel producera värme, elektricitet eller som drivmedel i fordon. Energiinnehållet i 1 kg biogas motsvarar cirka 1,5 liter bensin.

Restprodukter

Vid framställningen av biogas ur avslopsslam blir restprodukten ett rötslam med högt näringsinnehåll som kan användas för gödning i jordbruket. Därigenom minskar behovet av konstgödsel som kräver stora energimängder vid produktionen.

10 gånger renare än en miljöbil

Biogas tillför inga växthusgaser utan ingår i det naturliga kretsloppet. För att en bil ska klassas som miljöbil får den högst släppa ut 120 gram koldioxid per kilometer, och kör du på ren biogas så släpper din bil bara ut ungefär en tiondel av det gränsvärdet.

Inte bara koldioxidvärdet är lägre, utan gasen har också lägre utsläpp av tungmetaller, kväve, sot och svaveloxid. Biogasen är dessutom billigare att köpa. Ca 20% billigare per mil än bensin faktiskt, och om du dessutom använder fordonsgas i din tjänstebil så får du 40% lägre förmånsvärde.

kontakt

Gästrike Ekogas AB
Stentorpsvägen 85
818 42 Forsbacka
kundservice@ekogas.se

samarbete

Ekogas är ett bolag som ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi.

Länk till Gäsrike återvinnare Länk till Gävle Energi

Copyright © 2012 - Gävle Energi AB