Ekogas ger
grönare fordon
i Gävleborg.


Biogastillverkning i Gävleborg

Biogasen som kommer från reningsverkets rötningsprocesskallas rågas och innehåller 50-65% metan. För att biogasen ska kunna användas som fordonsgas eller matas in på gasnät måste metanhalten vara minst 97%.

Biogasen uppgraderas i en såkallad vattenskrubber, där koldioxiden löses med vatten. Därigenom koncentreras halten metan i gasen från 50-65% till över 97%. Även vatten och föroreningar som svavelväte och partiklar avskiljs i processen. Enkelt utryckt kan man säga att man tvättar gasen med vatten.

Den uppgraderade biogasen kallas fordonsgas och fylls på i särskilda gasflak som körs till vår tankstation vid sörby urfjäll.

Gävleborg väl lämpat för biogasframställning

Våra planer för en utökad biogasproduktion i Gävleborgsregionen går framåt. Regionen lämpar sig väl för att framställa biogas ur slam från reningsverk, men också från matavfall och grödor. Det finns en beräknad potential i regionen för att producera 4-5 miljoner Nm3 fordonsgas per år.

kontakt

Gästrike Ekogas AB
Stentorpsvägen 85
818 42 Forsbacka
kundservice@ekogas.se

samarbete

Ekogas är ett bolag som ägs av Gästrike återvinnare och Gävle Energi.

Länk till Gäsrike återvinnare Länk till Gävle Energi

Copyright © 2012 - Gävle Energi AB