Fördel biogödsel

När vi producerar biogas i vår biogasanläggning bildas en näringsrik rötrest som används som biogödsel. Biogödslet som sedan sprids på åkrar hos bönder i vårt närområde, återför viktiga näringsämnen till jorden där grödor ska växa. Biogödsel innehåller dessutom fosfor, ett av de ämnen som på sikt riskerar att ta slut. Det lokalproducerade biogödsel gör vår region mindre beroende av importerad mineralgödsel. Det är klimatsmart tycker vi!

Läs gärna mer om biogödsel på biogodsel.se 

Kontrollerad kvalitet

Vårt biogödsel är godkänt enligt kraven för Avfall Sveriges certifiering av biogödsel, SPCR120, och uppfyller ställda miljökrav samt krav avseende metaller, smittskydd och synliga föroreningar.

Vill du veta mer om biogödsel?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Är du intresserad av biogödsel? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för mer information. Om du vill lämna ditt telefonnummer går det bra att göra det i meddelanderutan. 

Ansvarig för förmedling av biogödsel
Kristina Eriksson, Maskinringen Gästrikland, 070-690 10 93.  

Ansvarig biogödsel
Magnus Flodman, Gästrike ekogas 070-084 02 44.

Kul att du är intresserad av biogödsel!