Miljöminister Isabella Lövin på besök

05.09.2019

Onsdagen den 4 september fick vi möjlighet att visa upp vår biogasanläggning för klimat- och miljöminister Isabella Lövin. Med på mötet deltog, förutom representanter från Ekogas, även representanter från bolagets båda ägare Gästrike återvinnare och Gävle Energi.

Therese Metz, kommunalråd för Miljöpartiet och tillika ordförande i Ekogas framhöll vid besöket Ekogas viktiga position med att behandla regionens matavfall och producera både biogas och biogödsel som båda ersätter fossila alternativ. Therese framhöll även bolagets viktiga roll i att nå ägarkommunernas mål kopplat till fossilfria fordonsflottor.

Bolagets VD, Jonas I Stenfelt, informerade om de politiska beslut som låg till grunden för att starta bolaget redan 2010 samt den utveckling som bolaget gått igenom kopplat till komplexiteten att parallellt bygga upp tre marknader (avfallsbehandling och försäljning av såväl biogas som biogödsel). Tack vare den satsning som genomförts av fem kommuner är Ekogas idag regionens ledande producent av förnyelsebart bränsle.

På mötet informerades även om Ekogas framtida planer där ett stort steg inleds 14:e juni 2020 då 51 stadsbussar i Gävle kommer börja gå på biogas (idag 15 st) i regi av Vy Buss AB.

- Biogasbesöket var väldigt lärorikt och jag gillade särskilt att få ta del av en berättelse om hur man kan skapa cirkulära och effektiva system, berättar Isabella efter besöket.