Samråd om tillstånd till uppgraderingsanläggning för fordonsgas

12.11.2018

Gästrike Ekogas AB söker tillstånd enligt miljöbalken för befintlig verksamhet vid Duvbackens uppgraderingsanläggning, Brynäs 34:1 i Gävle kommun. Uppgraderingsanläggningen omvandlar biogasen från Duvbackens reningsverk till fordonsgas. Verksamheten medför miljöpåverkan genom utsläpp till luft och vatten, buller, lukt samt energi- och vattenförbrukning. I ansökan kommer även risk, säkerhet och brand belysas. Synpunkter lämnas senast 10 december 2018. Under det närmaste året kommer även en tankstation för fordonsgas att uppföras på Duvbacken.

För frågor och synpunkter kontakta miljökonsult Sara Stenberg, 070 769 11 55, sara.stenberg@milav.se