Nyheter

Nu fortsätter vi vår satsning för att göra biogasen mer tillgänglig och påbörjar bygget av en ny tankstation i Gävle. Tillsammans med Gävle Energi skapar vi en plats där du kommer att kunna tanka biogas eller ladda din elbil. Ett bygge för en klimatsmart och bättre framtid helt enkelt.

Gästrike Ekogas är i ett expansivt läge och är nu redo för nya satsningar. En helt ny regional biogasanläggning är byggd och en bussdepå för gastankning är under byggnation. Som en del av driftavdelningen arbetar du tillsammans med övriga kollegor med att bygga upp och därefter säkerställa Ekogas drift och produktion.

Nu fortsätter vi satsningen med att göra biogasen mer tillgänglig och påbörjar bygget av en ny tankstation i Gävle. Tillsammans med Gävle Energi bygger vi en plats där du kan tanka biogas eller ladda din elbil. Ett bygge för en klimatsmart och bättre framtid helt enkelt!

Den som bor i Gävle kommer nu att kunna åka fossilfritt med ett lokalproducerat drivmedel, till och från jobb eller skola i ännu större utsträckning än tidigare. Från och med slutet på den här veckan kommer 40 nya biogasbussar att rulla i stadstrafiken i Gävle. Bussarna drivs av biogas som produceras av Gästrike Ekogas och redan idag är vi alla...

Intresset för biogas fortsätter öka kraftigt i Sverige enligt ny statistik från Energimyndigheten. I takt med detta behöver också produktionen öka för att tillmötesgå marknadens önskemål. Nu inleder Gästrike Ekogas AB två nya viktiga samarbeten för att öka produktionen och försäljningen av biogas.

- Biogasen är ett förnuftigt sätt att ta tillvara energi från matavfall som vi alltid kommer att behöva ta hand om. Att vi har en av Europas större anläggningar för produktion av en miljöriktig energi skapar möjligheter för oss i regionen. Jag ser samarbeten framför mig som skulle kunna leda till att vi tillsammans med andra aktörer skulle kunna...

Onsdagen den 4 september fick vi möjlighet att visa upp vår biogasanläggning för klimat- och miljöminister Isabella Lövin. Med på mötet deltog, förutom representanter från Ekogas, även representanter från bolagets båda ägare Gästrike återvinnare och Gävle Energi.

Är du en ansvarsfull och självgående drifttekniker som gillar att lösa problem och vill vara delaktig i omställningen till ett fossilfritt samhälle? Då kanske du är Gästrike Ekogas nya drifttekniker i en verksamhet som är under stark utveckling.