Nyheter

Intresset för biogas fortsätter öka kraftigt i Sverige enligt ny statistik från Energimyndigheten. I takt med detta behöver också produktionen öka för att tillmötesgå marknadens önskemål. Nu inleder Gästrike Ekogas AB två nya viktiga samarbeten för att öka produktionen och försäljningen av biogas.

- Biogasen är ett förnuftigt sätt att ta tillvara energi från matavfall som vi alltid kommer att behöva ta hand om. Att vi har en av Europas större anläggningar för produktion av en miljöriktig energi skapar möjligheter för oss i regionen. Jag ser samarbeten framför mig som skulle kunna leda till att vi tillsammans med andra aktörer skulle kunna...

Onsdagen den 4 september fick vi möjlighet att visa upp vår biogasanläggning för klimat- och miljöminister Isabella Lövin. Med på mötet deltog, förutom representanter från Ekogas, även representanter från bolagets båda ägare Gästrike återvinnare och Gävle Energi.

Är du en ansvarsfull och självgående drifttekniker som gillar att lösa problem och vill vara delaktig i omställningen till ett fossilfritt samhälle? Då kanske du är Gästrike Ekogas nya drifttekniker i en verksamhet som är under stark utveckling.

Gästrike Ekogas AB söker tillstånd enligt miljöbalken för befintlig verksamhet vid Duvbackens uppgraderingsanläggning, Brynäs 34:1 i Gävle kommun. Uppgraderingsanläggningen omvandlar biogasen från Duvbackens reningsverk till fordonsgas. Verksamheten medför miljöpåverkan genom utsläpp till luft och vatten, buller, lukt samt energi- och...