Nyheter

Gästrike Ekogas AB söker tillstånd enligt miljöbalken för befintlig verksamhet vid Duvbackens uppgraderingsanläggning, Brynäs 34:1 i Gävle kommun. Uppgraderingsanläggningen omvandlar biogasen från Duvbackens reningsverk till fordonsgas. Verksamheten medför miljöpåverkan genom utsläpp till luft och vatten, buller, lukt samt energi- och...