Tillgänglighet för ekogas.se

Gästrike Ekogas står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Informationen nedan beskriver hur ekogas.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från ekogas.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka e-post till kundservice@ekogas.se.

Du kan också kontakta oss på telefon 026-17 85 60.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka e-post till kundservice@ekogas.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta  Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

  • Det saknas bra beskrivna alt-texter för bilder på webbplatsen.
  • Det finns brister i rubrikstrukturen på webbplatsen.
  • Alla länkar är inte bra och tydligt beskrivna.
  • Det finns brister i färgkontrast mellan text och bakgrund.
  • Det saknas genväg för att hoppa över menyn, för att komma direkt till sidans innehåll.
  • Markering för att visa vilket fält eller element som är i fokus är inte tillräckligt tydlig.
  • Det finns ett formulär som inte fullt tillgängligt.
  • Det finns pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade.

Vår ambition är att säkerställa att ovanstående brister ska åtgärdas löpande och beräknar vara klar senast den 23 september 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Consid har gjort en oberoende granskning av ekogas.se. Senaste bedömningen gjordes den 12 november 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 12 november 2020.